Kadaster: High5

Deze Data Story toont voorbeeld bevragingen over de Linked Open Data collecties in PDOK / het Kadaster Data Platform. We zoeken steeds op een adres in Assen, o.b.v. postcode “9405VJ” en huisnummer “11”.

H. Omschrijving object en omgeving

Een basale omschrijving van een kadastraal object is opvraagbaar uit de BAG. Klik op de polygon om de informatie te tonen.

De in de BAG vermelde oppervlakte is de som van (i) de gebruiksoppervlakte wonen en (ii) de gebruiktoppervlakte overige inpandige ruimte. Deze twee gebruiktsoppervlaktes lijken niet individueel opvraagbaar.

H.2.a Locatie, bereikbaarheid, voorzieningen

Eigenschappen van de omgeving van een pand kunnen worden opgevraagd uit de CBS wijken en buurtenkaart. Deze bevat zowel statistieken m.b.t. de berijkbaarheid alsook statistieken m.b.t. de toegang tot voorzieningen. Klik op de polygon van de wijk waarin het pand gelegen is om de afstand tot enkele voorzieningen te tonen.

H.4 Energielabel

RVO registreert energielabels. De huidige versie van de Linked Dataset bevat de expliciet gemeten energielabels, inclusief de datum van opname en registratie.

M.4 Monument

RCE houdt het register van rijksmonumenten bij. Dit register bevat enkele eigenschappen, alsook afbeeldingen van monumenten.

De afbeeldingen van het pand waar we naar zoeken zijn gesorteerd op datum, waardoor we het verschil voor en na renovatie van het rietdak kunnen zien.

Aggregatie

Naast vragen over één specifiek objecten willen we ook vragen over een verzameling objecten kunnen stellen. Bijvoorbeeld, we willen opvragen of de waarde van een object meer dan 15% afwijkt van soortgelijke objecten in de directe omgeving. In onderstaande bevraging beginnen we met het pand dat we hierboven ook steeds bevraagd hebben (in het rood weergegeven). We vragen vervolgens andere panden op die aan dezelfde openbare ruimte gelegen zijn (in het blauw weergegeven). Het is op dit moment nog niet mogelijk om de WOZ waarde van deze gebouwen geautomatiseerd op te vragen, maar deze bevraging laat zien dat het technisch mogelijk is om dit soort aggregatie vragen te stellen. De huidige bevraging maakt gebruik van de administratieve koppeling tussen de panden, maar een soortgelijke bevraging zou ook gebruik kunnen maken van de geografische ‘koppeling’ van panden die het dichtst in de buurt liggen.